BỐI CẢNH GIANG HỒ

Sơn Hà Xã Tắc - Tấm bản đồ thay đổi mãi mãi cuộc đời của hàng trăm vạn người.
  • Sơn Hà Xã Tắc - Tấm bản đồ mở lối đi lên thiên đường, nhưng đồng thời cũng là lời hiệu triệu của tử thần nơi địa ngục.
  • Sơn Hà Xã Tắc – Bằng hữu tương giao, kẻ đổ máu vì quyền lực tối cao, người lấy thân mình bồi tri kỉ.
  • Sơn Hà Xã Tắc - Chỉ có chân chính anh hùng mới xứng đáng có được cả giang sơn.

Đích đến của đời người: Ngôi vị cửu ngưỡng hiệu triệu thiên hạ hay danh vọng giang hồ hoặc giả đơn giản chỉ là tìm được mối chân tình nơi hạ thế ?

Sơn Hà Xã Tắc – Nơi mọi truyền thuyết bắt đầu…

Link Auto

Link Down  Auto ClickMouse, dùng để báo danh chiến trường, tài nguyên chiến, click chế đồ (không cần Cơ quan nhân). Đặc biệt tự + đồ theo khoảng thời gian như nhau.

Link Down Auto Giang Ho, dùng đển thay đồ nhanh, báo danh chiến trường.